PROXIO SPR 2016

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: MARBES CONSULTING s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0000680
Zahájení projektu: 1. 7. 2015
Ukončení projektu: 31. 12. 2017
Téma projektu: Informační a telekomunikační technologie

Informace o projektu

V rámci tohoto projektu chceme vytvořit nový produkt: PROXIO SPR 2016, Správní řízení II. generace. Projekt PROXIO SPR 2016 vycházejí z dlouhodobé praxe firmy a znalostí problémů ve správních řízeních vedených orgány veřejné moci. V rámci projektu PROXIO SPR 2016 bychom rádi napomohli příkladnému a zejména efektivnímu vedení agend správních řízení vykonávaných v rámci přenesené působnosti orgánů veřejné moci, především z procesního pohledu, pomocí nového sw řešení.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 787 268,20
Národní soukromá částka: 10 747 783,80
 
Celková částka: 16 535 052,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena