ICT Lauryn

Programové období: 2014-2020
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: LAURYN v.o.s.
Registrační číslo: CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0000939
Zahájení projektu: 1. 9. 2015
Ukončení projektu: 31. 12. 2017
Téma projektu: Informační a telekomunikační technologie

Cílem našeho záměru je zvýšení nabídky nových informačních systémů, ICT řešení a vysoce sofistikovaných ICT nástrojů umožňujících efektivní využití informačních bází a nových softwarových produktů a služeb včetně související implementace. Konkrétně "Vývoj nové generace IS LBIS/4G pro vedení klientské, ubytovací, stravovací a ekonomické agendy zdravotnických a rehabilitačních zařízení". Jedná se hlavně o subsystémy pro zpracování klientských dat, dietní stravování a sklady, integrace s EIS, atd.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 170 520,00
Národní soukromá částka: 3 875 080,00
 
Celková částka: 7 045 600,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena