CORE II

Programové období: 2014-2020
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: eBRÁNA s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0001655
Zahájení projektu: 1. 1. 2016
Ukončení projektu: 31. 12. 2018
Téma projektu: Informační a telekomunikační technologie

V rámci projektu v ICT a SS by eBRÁNA s.r.o. ráda vyvinula další produkty na již hotovém společném core a dosáhla by navýšení prodeje v ČR i v zahraničí pomocí nabídnutí vzájemně synergických produktů na jednom jádře.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 535 000,00
Národní soukromá částka: 6 765 000,00
 
Celková částka: 12 300 000,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena