Zateplení objektu č.p. 966 na p.č. st.897, Lom u Mostu

Programové období: 2014-2020
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: Kontrol KOVO s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0000498
Zahájení projektu: 6. 1. 2017
Ukončení projektu: 12. 2. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je snížení energetické náročnosti podnikatelského objektu firmy Kontrol Kovo s.r.o. Snížení energetické náročnosti bude dosaženo prostřednictvím zateplení obvodového pláště budovy, výměnou otvorových výplní a zateplením střechy, což spadá do jedné z podporovaných aktivit výzvy programy Úspory energie. Účel projektu je v souladu s výše uvedeným programem, jelikož jeho realizací dojde k úspoře konečné spotřeby energie.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 672 545,00
Národní soukromá částka: 672 545,00
 
Celková částka: 1 345 090,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena