ÚSPORY ENERGIE - Kalírna Zlín

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: Kalírna Zlín - Chytil spol.s r.o.
Registrační číslo: CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0000183
Zahájení projektu: 30. 11. 2016
Ukončení projektu: 12. 12. 2017
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Předmětem projektu je výměna stávající trafostanice za novou se sníženým výkonem a sníženými energetickými ztrátami a výměna 5 stávajících popouštěcích pecí za nové komorové popouštěcí pece s podstatně lepší tepelně izolačními vlastnostmi, lepší dynamikou provozu a kvalitní regulační technikou.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 467 900,00
Národní soukromá částka: 1 467 900,00
 
Celková částka: 2 935 800,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena