Realizace opatření a modernizace v objektu ExaSoft Holding a.s. Havířov - Šumbark ke snížení energetické náročnosti

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: ExaSoft Holding a.s.
Registrační číslo: CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0000896
Zahájení projektu: 1. 1. 2016
Ukončení projektu: 10. 7. 2017
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Cílem projektu je podpora úspor energetické náročnosti budov žadatele.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 865 039,20
Národní soukromá částka: 4 297 558,80
 
Celková částka: 7 162 598,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena