Energeticky úsporná opatření areálu společnosti INTER-PRO CZ, s. r. o.

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: INTER-PRO CZ, s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0002226
Zahájení projektu: 6. 1. 2017
Ukončení projektu: 16. 7. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je realizace komplexních energeticky úsporných opatření v areálu společnosti INTER-PRO CZ, s. r. o., a to ve výrobní hale a administrativní budově. Projekt je zaměřen na komplexní řešení zvýšení úspory energií v areálu společnosti. Budou zatepleny obvodové konstrukce a střecha, dojde k výměně otvorových výplní, bude instalován kompletní systém odsávání a další opatření snižující energetickou náročnost provozu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 642 293,00
Národní soukromá částka: 1 642 293,00
 
Celková částka: 3 284 586,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena