Služby v oblasti zateplování

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: Petr Jelínek
Registrační číslo: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_001/0005637
Zahájení projektu: 30. 10. 2015
Ukončení projektu: 27. 6. 2016
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Projekt řeší služby v oblasti zateplování v soukromých i podnikatelských objektů - poradenství, izolace z čtyř různých materiálů, realizace a následná kontrola vykonané práce.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 106 312,50
Národní soukromá částka: 129 937,50
 
Celková částka: 236 250,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena