Školicí středisko TC servis, s.r.o.

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: TC servis, s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.2.07/0.0/0.0/15_003/0001576
Zahájení projektu: 7. 2. 2017
Ukončení projektu: 30. 7. 2018
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Projekt se zabývá rekonstrukcí školících místností, ve kterých by mělo být umístěno školicí středisko společnosti TC servis, s.r.o. Kromě rekonstrukce, by projekt měl zahrnovat pořízení potřebného vybavení a nábytku do stávajících prostor a nákup IT vybavení. Projekt má za cíl zvýšit kvalifikaci nejen našim zaměstnancům, ale i studentům středních a vysokých škol. Ve školicím středisku by měla probíhat praktická školení. Projekt bude využívat křížové financování.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 054 000,00
Národní soukromá částka: 1 054 000,00
 
Celková částka: 2 108 000,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena