Rekonstrukce Brownfield Ostrava - Vítkovice, ul. Nerudova

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: Webdevel s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.2.07/0.0/0.0/15_004/0002991
Zahájení projektu: 12. 9. 2016
Ukončení projektu: 24. 8. 2018
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Cílem je provedení kompletní rekonstrukce budovy z roku 1911, která by měla dále sloužit pro účely společnosti v oblasti vývoje SW a výzkumných činnostech. Stávající podlahová plocha: 562,2 m2 Podlahová plocha po realizaci: 561,5 m2 Stávající obestavěný prostor: 2 911,64 m3 Obestavěný prostor po realizaci: 2 991,76 m3

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 113 493,30
Národní soukromá částka: 3 805 380,70
 
Celková částka: 6 918 874,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena