Posílení marketingových aktivit pro podporu exportu specializovaných CNC obráběcích center

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: TRIMILL, a.s.
Registrační číslo: CZ.01.2.111/0.0/0.0/15_016/0005238
Zahájení projektu: 1. 1. 2016
Předpokládané datum ukončení: 11. 10. 2018
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Předmětem projektu je účast firmy TRIMILL, a.s. na zahraničních veletrzích pro posílení marketingových a prodejních aktivit s dopadem na podporu prodeje vlastního vyráběného sortimentu unikátních přesných vysokorychlostních CNC obráběcích center na zahraničních trzích. Hlavním cílem je dosažení růstu prodejů na zahraničních trzích v souladu s plánovaným celkovým růstem výroby až o 400 000 tis. Kč/rok prostřednictvím aktivní účasti a oslovování geograficky různorodých cílových trhů.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 000 000,00
Národní soukromá částka: 5 000 000,00
 
Celková částka: 10 000 000,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena