Pořízení výrobních technologií společností SANS SOUCI, s.r.o.

Programové období: 2014-2020
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: SANS SOUCI, s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006596
Zahájení projektu: 1. 7. 2016
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2017
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

SANS SOUCI, s.r.o. se zabývá výrobou skleněných dekorativních produktů se specifickými užitnými vlastnostmi. Předmětem předkládaného projektu je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti společnosti díky pořízení čtyř nových moderních výrobních technologií, které přispějí k zásadní změně výrobního postupu, zvýšení kvality a efektivnosti výrobního procesu a také ke zvýšení produktivity práce. Dojde k nárůstu tržeb společnosti a snížení závislosti na subdodavatelském řešení.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 098 105,00
Národní soukromá částka: 5 008 795,00
 
Celková částka: 9 106 900,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena