Pořízení technologického vybavení pro výrobu piva v minipivovaru ELMONTEX a.s. v Ostravě

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: ELMONTEX a.s.
Registrační číslo: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006421
Zahájení projektu: 23. 12. 2016
Ukončení projektu: 29. 11. 2017
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Cílem projektu společnosti ELMONTEX a.s. je pořízení nového technologického vybavení pro výrobu speciálního piva v nově vznikajícím minipivovaru v Ostravě. Konkrétně dojde k rozšíření hmotného majetku firmy o soubor technologií (šrotovník, varna, káď, chladič, zásobníky, čerpadla a další části), které budou využity k výrobě piva v celkové kapacitě 500l piva/den. Projektový záměr přispěje k rozšíření technologického vybavení a rozšíření podnikatelské činnosti firmy, vč. zvýšení zaměstnanosti.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 240 000,00
Národní soukromá částka: 4 160 000,00
 
Celková částka: 6 400 000,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena