Pořízení technologického vybavení pro společnost Petr Martinek

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: Petr Martinek
Registrační číslo: CZ.01.2.06/0.0/0.0/16_059/0008285
Zahájení projektu: 14. 2. 2018
Ukončení projektu: 14. 9. 2018
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Charakteristikou projektu je pořízení nové technologie pro ostření a výrobu nástrojů. Realizací záměru dojde k rozšíření výrobních možností firmy a zvýšení přidané hodnoty, efektivity a konkurenceschopnosti společnosti. Růst technologické vybavenosti povede také k vytvoření dvou nových pracovních míst, a to v regionu, který má nadprůměrnou míru nezaměstnanosti.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 672 727,20
Národní soukromá částka: 4 488 888,80
 
Celková částka: 8 161 616,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena