Nové technologie ve společnosti pana Miroslava Farníka

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: Miroslav Farník
Registrační číslo: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006115
Zahájení projektu: 18. 10. 2016
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2017
Téma projektu: Podpora podnikatelů

V současné době provádí podnikatel lisování produktů na zastaralých strojích, což výrazně omezuje možnosti růstu. Realizací tohoto projektu podnikatel zakoupí nové vstřikovací lisy s uzavírací silou, které pracují s mnohem vyšším, dnes standardně požadovaným výkonem, přesností, rychlostí, efektivnosti a malou hlučností. Uspokojí tak požadavky stávajících i nových zákazníků po kvalitnějších výrobcích.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 215 000,00
Národní soukromá částka: 1 485 000,00
 
Celková částka: 2 700 000,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena