Nové technologie pro společnost KAMA TECH spol. s r.o.

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: KAMA TECH spol. s r.o.
Registrační číslo: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_001/0004417
Zahájení projektu: 18. 9. 2015
Ukončení projektu: 4. 12. 2015
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Cílem projektu je podpořit konkurenceschopnost a rozšířit výrobu mikropodniku - společnosti KAMA TECH spol. s r.o. prostřednictvím pořízení nového stroje: elektroerozivní drátové vrtačky, která zefektivní přípravu polotovarů pro následné výrobní operace, zejména pro drátovou řezačku. Pořízením nového přístroje bude rozšířeno portfolio výroby o nové produkty a umožní společnosti vstup na nové trhy.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 180 000,00
Národní soukromá částka: 220 000,00
 
Celková částka: 400 000,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena