Modernizace zastaralých, prostorově a technicky nevyhovujících objektů PIVOVARU SVIJANY

Programové období: 2014-2020
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: PIVOVAR SVIJANY, a.s.
Registrační číslo: CZ.01.2.07/0.0/0.0/15_004/0003900
Zahájení projektu: 7. 9. 2015
Ukončení projektu: 6. 9. 2016
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Projekt se zaměřuje na rozvoj podnikatelské nemovitosti včetně související infrastruktury pivovaru, a to formou rekonstrukce stávajícího nevyhovujícího objektu a zastaralé infrastruktury. Součástí způsobilých výdajů jsou: projekční činnost, inženýrská činnost a rekonstrukce/modernizace staveb.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 7 442 565,20
Národní soukromá částka: 13 821 906,80
 
Celková částka: 21 264 472,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena