Modernizace výrobního zařízení ve společnosti MIKRON plus, s.r.o.

Programové období: 2014-2020
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: MIKRON plus, s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.2.06/0.0/0.0/16_059/0008092
Předpokládané datum ukončení: 8. 12. 2019
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Předmětem projektu je pořízení nové technologie (jedná se o CNC frézovací centrum).

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 534 750,00
Národní soukromá částka: 4 320 250,00
 
Celková částka: 7 855 000,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena