Modernizace technologie výroby ocelových konstrukcí ve společnosti MBNS - International, spol. s r.o.

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: MBNS - International, spol. s r.o.
Registrační číslo: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006120
Zahájení projektu: 1. 4. 2016
Ukončení projektu: 5. 6. 2017
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Předmětem projektu je nákup nových moderních zařízení pro výrobu ocelových konstrukcí.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 8 302 500,00
Národní soukromá částka: 10 147 500,00
 
Celková částka: 18 450 000,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena