Koupě strojů pro truhlářskou výrobu.

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: Petr Karásek
Registrační číslo: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_001/0005620
Zahájení projektu: 17. 5. 2016
Ukončení projektu: 27. 5. 2016
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Koupě strojů pro truhlářskou výrobu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 214 200,00
Národní soukromá částka: 261 800,00
 
Celková částka: 476 000,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena