ZETOR TRACTORS a.s. - Zařízení pro VaV

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: ZETOR TRACTORS a.s.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0008646
Zahájení projektu: 25. 8. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2019
Téma projektu: Výzkum

Cílem projektu je posílit konkurenceschopnost značky Zetor na světových trzích, především díky vývoji nových modelových řad, které rozšíří stávající portfolio výrobků a umožní tak společnosti ZETOR TRACTORS a.s. lépe konkurovat globálním výrobcům. Záměrem společnosti je pořídit zařízení, která jsou nezbytná pro vývoj a výzkum nových modelů traktorů. Rozdělit je můžeme do 4 kategorií: 1. Stroje na výrobu prototypových dílů; 2. Zkušební a měřící přístroje, 3. HW a 4. SW.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 24 663 972,00
Národní soukromá částka: 24 663 972,00
 
Celková částka: 49 327 944,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena