Vývoj brusky na broušení dlouhých otvorů

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: HiPo, s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_018/0001092
Zahájení projektu: 10. 2. 2017
Ukončení projektu: 10. 2. 2017
Téma projektu: Výzkum

Předmětem předkládaného projektu je na základě vnitropodnikového výzkumu a vývoje zhotovit funkční prototyp brusky na broušení velkých průměrů a dálek až do 1 metru. Tento výrobek se prozatím na trhu nevyskytuje a ze strany zákazníků je po něm vysoká poptávka. Společnost bude v rámci projektu nucena přijít s vlastním řešením stojanu a elektrovřetena. Celý stroj poté bude doplněn řídicím softwarem. Předpokládané náklady na realizaci projektu jsou přes 20 mil.Kč. Projekt bude rozdělen do 3 etap.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 6 698 374,20
Národní soukromá částka: 8 186 901,80
 
Celková částka: 14 885 276,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena