Validace senzorických měření kvality ovzduší

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: ENVItech Bohemia s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0009724
Zahájení projektu: 1. 6. 2017
Ukončení projektu: 15. 2. 2018
Téma projektu: Výzkum

Smyslem je vytvoření odborného podkladu pro posílení prodeje unikátní senzorové technologie a tím zvýšení konkurenceschopnosti firmy, která se na trhu se senzory pohybuje. Jde o využití senzorů na fyzikálně chemickém principu pro měření PM10, NOx, SO2, a PAU a VOC v ovzduší. Projekt řeší analytickou návaznost senzorických měření na akreditované referenční metody. Tím se výrazně zvyšuje potenciál uvedených technologií a validita získaných dat.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 244 875,00
Národní soukromá částka: 81 625,00
 
Celková částka: 326 500,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena