SW architektura pro průmyslový PLM systém

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: ISSA CZECH s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0007781
Zahájení projektu: 27. 2. 2017
Ukončení projektu: 27. 6. 2017
Téma projektu: Výzkum

Předmětem projektu je vývoj jádra nového informačního systému pro průmyslové využití umožňující řídit jednotlivé části vývoje a výroby produktů, tzv. PLM systém (Product Lifecycle Management systém). Nový produkt bude umožňovat řídit celý životní cyklus výrobku, od vzniku myšlenky jeho výroby, přes jeho vývoj, výrobu až po expedici, údržbu a ekologickou likvidaci na konci jeho životnosti.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 247 680,00
Národní soukromá částka: 82 560,00
 
Celková částka: 330 240,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena