SMART Innovation Center Ostrava

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: Smart Innovation Center, s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_074/0007392
Zahájení projektu: 30. 9. 2016
Ukončení projektu: 30. 11. 2018
Téma projektu: Výzkum

Projekt výstavby SIC v Ostravě (budova na parcele č. 2634/10) vytvoří unikátní centrum v ČR, které se bude věnovat komplexně celé oblasti SAMRT REGIONs hlavně pro inovativní firmy. Cílem je rekonstrukce brownfieldu podle zásad "budov s takřka nulovou spotřebou energie" a max. využitím obnovitelných zdrojů energie. Centrum významně přispěje k transformaci současného prům. zaměření regionu na oblast technologií, konstrukcí, služeb a dodávek v oblasti SMART REGIONs. Celk. užitná plocha 7052 m2.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 141 313 070,50
Národní soukromá částka: 141 313 070,50
 
Celková částka: 282 626 141,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena