Rozvoj vývojových kapacit ve společnosti DAWELL CZ s.r.o.

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: DAWELL CZ s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_002/0000052
Zahájení projektu: 1. 7. 2016
Ukončení projektu: 31. 5. 2018
Téma projektu: Výzkum

Cílem projektu je podpora inovačního potenciálu společnosti žadatele. Tohoto cíle bude dosaženo formou rozšíření stávajících technických i personálních kapacit v oddělení vývoje nových produktů společnosti. Inovační aktivita je směřována do vývoje indukčních mobilních ohřevů pro průmyslový ohřev.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 040 500,00
Národní soukromá částka: 5 040 500,00
 
Celková částka: 10 081 000,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena