Průmyslový výzkum nových DNA technologií pro lékařskou diagnostiku: sekvenování nové generace a miRNA

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: ELISABETH  PHARMACON, spol. s r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_018/0004701
Zahájení projektu: 1. 1. 2016
Předpokládané datum ukončení: 28. 9. 2019
Téma projektu: Výzkum

Projekt se zaměřuje na výzkum v nové oblasti DNA technologií s velkým potenciálem budoucího využití v klinické praxi pro zlepšení diagnostiky civilizačních chorob. Cílem projektu je výzkum klinicky významných miRNA molekul a jejich detekce a příprava dvou prototypů souprav pro sekvenování nové generace určených pro diagnostiku cystické fibrózy a rakoviny prsu a vaječníků. Výstupem projektu budou dva prototypy, na které bude možné navázat vývoj komerčních diagnostických souprav.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 10 847 356,92
Národní soukromá částka: 8 020 893,08
 
Celková částka: 18 868 250,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena