Projekt na ochranu práv prumyslového vlastnictví - Nanovia s.r.o.

Programové období: 2014-2020
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: NANOVIA s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_030/0007140
Zahájení projektu: 1. 11. 2016
Ukončení projektu: 28. 7. 2017
Téma projektu: Výzkum

Přihláška vynálezu a udělení práv ochrany průmyslového vlastnictví

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 100 000,00
Národní soukromá částka: 1 100 000,00
 
Celková částka: 2 200 000,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena