Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví - H-R-H PATENT s.r.o.

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: H-R-H PATENT s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_030/0008068
Zahájení projektu: 18. 1. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2020
Téma projektu: Výzkum

Přihlášky vynálezů.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 248 000,00
Národní soukromá částka: 248 000,00
 
Celková částka: 496 000,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena