Pracovní cyklus dvoudobého spalovacího motoru s modifikovaným vratným vyplachováním

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: VarioTec s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_018/0004770
Zahájení projektu: 1. 2. 2016
Ukončení projektu: 31. 12. 2016
Téma projektu: Výzkum

Cílem projektu je konstrukční návrh uspořádání, teoretický rozbor a výpočtový návrh pracovního cyklu modifikovaného dvoudobého spalovacího motoru. Součástí prací je i experimentální ověření hodnot určených teoretickými metodami a definice zadání pro vývoj a výrobu dvou prototypů dvoudobých motorů.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 797 708,78
Národní soukromá částka: 4 308 393,22
 
Celková částka: 8 106 102,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena