Posílení konkurenceschopnosti regionální železnice JHMD a turistických regionů Jihočeského kraje a Kraje Vysočina

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: Jindřichohradecké místní dráhy, a.s.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0005057
Ukončení projektu: 7. 8. 2018
Téma projektu: Výzkum

Projekt se zaměřuje na zvýšení konkurenceschopnosti kraje Vysočina a Jihočeského kraje prostřednictvím služeb nabízených Jindřichohradeckými místními dráhami. Cílem projektu je zvýšit efektivitu využívání informací z různých datových zdrojů, zejména z kamerových systémů a to ve spolupráci s FIT ČVUT a GfK Czech, která na základě zpracovaných dat provede řadu analýz pro zvýšení konkurenceschopnost firmy, zapojení podnikatelských subjektů a nabídnutí lepších služeb zákazníkům.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 13 345 867,96
Národní soukromá částka: 9 385 980,04
 
Celková částka: 22 731 848,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena