Porovnání různorodých standardů různými metodami

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: BAS Rudice spol. s r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0007244
Zahájení projektu: 5. 10. 2016
Ukončení projektu: 31. 5. 2017
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Složení dostupných standardů je vždy změřeno pouze jednou metodou. Obsah jednotlivých složek se může lišit podle použité metody měření (ICP, XRF, Spalovací elementární analýza, SEM-EDS atd.). Cílem projektu bude změřit dostupné standardy pomocí různých metod a na základě výsledků určit které standardy jsou vhodné pro potřebné kalibrace, kolik je potřeba použít kalibračních bodů, pro které metody je možné využívat společných standardů a jaké jsou rozdíly při použití různorodých standardů.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 245 250,00
Národní soukromá částka: 81 750,00
 
Celková částka: 327 000,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena