Podpora zavádění nových produktů na trh

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: Radek Herold
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0010568
Zahájení projektu: 2. 10. 2017
Ukončení projektu: 11. 5. 2018
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

V rámci projektu společnosti Radek Herold budou nakoupeny služby zkušebního ústavu. Společnost dodává na trh herní prvky či celá dětská hřiště, které je nutno před vstupem na trh podrobit zkouškám, posouzení a porovnání dle příslušných ČSN EN. Jedná se o prvky/hřiště zařazené do 5-ti skupin, které budu v průběhu roku 2017/2018 dle potřebnosti posuzovány. Se získanými finančními prostředky bude společnost moci nabídnou své produkty na trh v kratším časovém horizontu a s nižšími náklady.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 142 350,00
Národní soukromá částka: 47 450,00
 
Celková částka: 189 800,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena