Inovativní produkty 2016

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: DFC Design, s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0005935
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2018
Téma projektu: Výzkum

Záměrem projektu je vytvoření výrobních kapacit pro výrobu nových inovativních výrobků, které jsou produktem vývoje ve společnosti DFC Design. Jedná se o nové výrobky z oblasti elektroniky, elektromechaniky a strojních zařízení. Aby bylo možné zajistit výrobu těchto (a v budoucnu i dalších) výrobků, je nutné rozšíření kapacit a možností stávajících technologií.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 400 000,00
Národní soukromá částka: 6 600 000,00
 
Celková částka: 12 000 000,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena