Inovace automatických parkovacích systémů a způsobu jejich výroby

Programové období: 2014-2020
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: MONTIFER s. r. o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0000708
Zahájení projektu: 1. 1. 2016
Ukončení projektu: 12. 7. 2018
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Předmětem projektu je uvést do výrobní praxe výsledky vývoje předchozích let v oblasti výroby automatických parkovacích systémů. Na parkovací systémy jsou kladeny stále vyšší nároky na technické parametry (úspory prostoru, počty vjezdů, manipulace s auty, ovládací systémy atd.). To přináší trvalý tlak na výzkumné a vývojové oddělení ve firmě, které ve spolupráci s VŠ a spolupracujícími firmami, na inovacích a nových řešeních, jak produktových, tak procesních trvale pracuje.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 15 786 750,00
Národní soukromá částka: 29 318 250,00
 
Celková částka: 45 105 000,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena