Inerciální senzory pro ortotiku a protetiku

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: Ortopedická protetika Frýdek-Místek, s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0007233
Zahájení projektu: 23. 9. 2016
Ukončení projektu: 28. 6. 2017
Téma projektu: Výzkum

Ověření diagnostických přínosů implementace inerciálních senzorů a tenzometrických senzorů pro kontinuální dlouhodobé měření parametrů chůze v zakázkové ortotice-protetice dolní končetiny u 3D tištěných DAFO ortéz, ortopedických vložek a protéz po amputaci v noze (amp. podle Choparta/Lisfranca). Konkrétně se jedná o ověření diagnostických přínosů analýzy chůze s využitím inerciálních senzorů a tlakových senzorů implememtovaných do ortoticko-protetických pomůcek.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 249 750,00
Národní soukromá částka: 83 250,00
 
Celková částka: 333 000,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena