Rekonstrukce dětského dopravního hřiště v Litoměřicích

Programové období: 2007-2013
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 9 ROP NUTS II Severozápad
Příjemce: Město Litoměřice
Registrační číslo: CZ.1.09/1.2.00/63.01014
Zahájení projektu: 15. 5. 2014
Ukončení projektu: 20. 3. 2015

Obsahem projektu je celková rekonstrukce dětského dopravního hřiště v Litoměřicích, a to včetně budovy zázemí. Současné hřiště a starý obslužný objekt budou demolovány a na jejich místě bude vybudován moderní areál splňující nároky na současnou výuku dopravní výchovy. Vlastní hřiště bude tvořeno sítí asfaltových cest s dopravním značením, včetně semaforů a simulace železničního přejezdu. V budova bude umístěna učebna dopravní výchovy a dále skladové a jiné vedlejší prostory (včetně veřejně přístupného sociálního zařízení). Hlavními cílovými skupinami projektu jsou žáci základních škol ve městě a regionu (výuka dopravní výchovy v dopoledních hodinách) a obyvatelé Litoměřic, především děti a mládež (individuální využívání hřiště v odpoledních hodinách a o víkendech). Pro ně projekt vytvoří významné a prospěšné zařízení. Rekonstrukce dopravního hřiště navazuje na rozsáhlý projekt revitalizace Jiráskových sadů v Litoměřicích, je tak součástí celkové obnovy této významné volnočasové zóny.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 11 671 493,00
Veřejné zdroje ČR: 2 059 675,00
 
Celková částka: 13 731 168,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena