TV kampaň Čína: Česká republika - země příběhů

Programové období: 2007-2013
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ERDF
Operační program: 6 Integrovaný operační program
Příjemce: ČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU
Registrační číslo: CZ.1.06/4.1.00/12.08998
Zahájení projektu: 1. 7. 2013
Ukončení projektu: 24. 10. 2013
Téma projektu: Mezinárodní a přeshraniční spolupráce

Informace o projektu

Primárním cílem projektu TV kampaň Čína: Česká republika - země příběhů je marketing České republiky s využitím konceptu Česko - země příběhů na cílovém trhu Čína. Kampaň Česko - země příběhů je v současné době klíčovým komunikačním projektem agentury CzechTourism, který propaguje Česko jako zajímavou destinaci cestovního ruchu. propaguje Česko jako zajímavou destinaci cestovního ruchu. Kampaň je predeterminována platnou Marketingovou koncepcí a marketingovými plány agentury - systémově zapadá do komplexní propagace ČR jako destinace cestovního ruchu v zahraničí.
Cílem televizní kampaně v Číně je oslovit obyvatele Číny ze střední a vyšší střední příjmové skupiny a představit jim Českou republiku jako místo, kde mohou prožít zajímavou dovolenou a poznat různorodá místa. Cílem předkládaného projektu je prezentovat Českou republikou jako turistickou destinaci na zahraničním trhu, a tím podporovat příjezdový cestovního ruchu v České republice.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 994 000,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 057 765,00 Kč
 
Celková částka: 7 051 765,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena