Vzdělávejte se pro růst! - pracovní příležitosti

Programové období: 2007-2013
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ESF
Příjemce: MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.00/03.00015
Zahájení projektu: 1. 1. 2012
Ukončení projektu: 31. 12. 2015
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Cílem projektu je působit proti dlouhodobé nezaměstnanosti prostřednictvím nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti (dále jen APZ) v podobě veřejně prospěšných prací a vyhrazených společensky účelných pracovních míst. Tyto nástroje budou nově zasazeny do kontextu nových opatření realizovaných na poli politiky zaměstnanosti v souvislosti s veřejnou službou. Politika zaměstnanosti bude realizována prostřednictvím navazujících opatření a nástrojů. Veřejně prospěšné práce a vyhrazená společensky účelná pracovní místa (dále jen VPP a SÚPM vyhrazená) by tak měly mimo jiné navazovat i na veřejnou službu, kdy jednotlivým klientům, kteří se osvědčí, bude nabídnuto pracovní uplatnění v rámci těchto nástrojů APZ, které jsou předstupněm získaní pracovního uplatnění u běžného zaměstnavatele. VPP a SÚPM tak budou do určité míry použity jako motivační nástroj pro klienty veřejné služby, kteří budou mít skutečný zájem získat trvalé zaměstnání. Tímto pak bude zajištěna kontinuálnost a metodická jednotnost ve využívání těchto nástrojů APZ a nových metod práce s dlouhodobě nezaměstnanými uchazeči o zaměstnání. Zároveň projekt předpokládá možnost přesouvání finančních prostředků mezi oběma nástroji APZ (VPP a vyhrazených SÚPM) a tím flexibilněji reagovat na aktuální situaci na celorepublikovém i regionálních trzích práce. Projekt bude realizován prostřednictvím krajských poboček Úřadu práce České republiky a jejich kontaktních pracovišť. Úřad práce České republiky postupuje při realizaci aktivit tohoto projektu v souladu s pravidly ESF a v souladu se zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění (dále jen zákon o zaměstnanosti).

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 9 021 621 443,00
Veřejné zdroje ČR: 1 592 050 843,00
 
Celková částka: 10 613 672 286,00

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena