Podpora začlenění znevýhodněných žáků do vzdělávacího programu školy

Programové období: 2007-2013
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ESF
Příjemce: Základní škola, Praha 4, Květnového vítězství 1554
Registrační číslo: CZ.2.17/3.1.00/36391
Zahájení projektu: 1. 7. 2013
Ukončení projektu: 30. 3. 2015
Téma projektu: Vzdělávání

Hlavním cílem projektu je inovace a rozšíření systému školních poradenských služeb působením školních psychologů a školních speciálních pedagogů. Prostřednictvím projektu budou realizovány plány individuálního začlenění žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných tříd, zpracování komplexních programů pro tyto žáky včetně doplňujícího vzdělání. Integrační opatření budou realizovány za pomoci poradenství školního psychologa a speciálních pedagogů. Důležitou součástí bude poskytování poradenských služeb včetně včasné diagnostiky a intervence v oblasti rizikového chování, na přístupy k řešení neprospěchu, záškoláctví, šikany a agresivního chování. Projekt napomáhá komunikaci mezi rodinou a školou a cílem je celkové zlepšení školního klimatu a prohloubení vztahu mezi učiteli a žáky, učiteli a rodiči, ale také žáky a rodiči. V rámci projektu bude docházet ke zvyšování odborných a pedagogických kompetencí pedagogických pracovníků a také k tvorbě nových metodik a pracovních materiálů zaměřených na práci s těmito žáky a jejich rodiči. Celkovým výstupem projektu bude zlepšení klimatu školy. Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základní škole Květnového vítězství Praha 4. Toto zvýšení kvality je směřováno k integraci žáků do společnosti. Cíle chceme dosáhnout prostřednictvím proškolení pedagogických pracovníků, tito pedagogové absolvují kurzy z oblasti práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, dále zapomoci vytvoření poradenského týmu a dalších mimoškolních aktivit pro žáky a především spoluprací se školním psychologem, speciálním pedagogem a dalšími specialisty. Dosahování vytyčených cílů bude dosahováno také prostřednictvím doplňujícího vzdělávání a školních klubů.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 083 158,00
Veřejné zdroje ČR: 544 086,00
 
Celková částka: 3 627 244,00

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena