Revitalzace Komenského náměstí ve Voticích

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Příjemce: Město Votice
Registrační číslo: CZ.1.15/3.2.00/50.00987
Zahájení projektu: 4. 7. 2011
Ukončení projektu: 30. 11. 2011
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Předmětem projektu města Votice je revitalizace Komenského náměstí a přilehlého Malého náměstí, která spočívá v komplexní rekonstrukci veřejného prostranství, jeho adaptaci moderním potřebám obyvatel na základě jeho přirozené historické funkce a podoby. Revitalizace obnáší zejména výměnu povrchů prostranství, doplnění náměstí o mobiliář a zeleň. Za účelem zklidnění dopravy byly vybudovány dvě protínající se pěší zóny vedoucí diagonálně náměstím. Doprovodnou aktivitou projektu je rekonstrukce krátké místní komunikace vedoucí po části obvodu náměstí. Celkové (i způsobilé) náklady projektu dosahují 31,2 mil. Kč.
Jedním z cílů projektu je zklidnění dopravy v centrální části města. Projekt řeší rovněž problematickou dopravu v klidu zachováním cca poloviny stávajících parkovacích míst. Důležitou součástí projektu je vybavení veřejného prostranství městským mobiliářem a výsadba zeleně. Městský mobiliář zahrnuje zejména lavičky, veřejné osvětlení, odpadkové koše, zázemí pro cyklisty apod,

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 12 224 411,63
Veřejné zdroje ČR: 5 203 217,00
 
Celková částka: 17 427 629,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena