Revitalizace parku Výstaviště, Mladá Boleslav

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Statutární město Mladá Boleslav
Registrační číslo: CZ.1.15/3.1.00/1a.01441
Zahájení projektu: 1. 7. 2012
Ukončení projektu: 12. 12. 2012
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Park Výstaviště nacházející se v jednom z ústředních center veřejného života ve městě Mladá Boleslav vznikl v roce 1912 podle návrhu významného zahradního architekta J. Kumpána. S ohledem na vysokou historickou a architektonickou hodnotu tohoto území, a dále s ohledem na potřeby občanů města a návštěvníků předmětné lokality vybral řídící výborem IPRM park Výstaviště jako jedno z prioritních území pro celkovou revitalizaci.
Území má vysoký potenciál stát se vyhledávaným místem pro odpočinek a relaxaci, a rovněž jedním z přirozených center veřejného života ve městě, a to díky své výhodné poloze. V okolí předmětného území se nachází řada poskytovatelů veřejných služeb a služeb občanské vybavenosti.
V projektu budou kompletně rekonstruovány povrchy komunikací a veřejné osvětlení, realizována sanace podzemního krytu a rekonstruována kašna, bude provedena komplexní revitalizace stávající a výsadba nové zeleně a instalován mobiliář. Celý prostor bude řešen bezbariérově.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 16 854 068,67
Veřejné zdroje ČR: 2 974 247,00
 
Celková částka: 19 828 316,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena