Rekonstrukce lanové dráhy na Sněžku

Programové období: 2007-2013
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: Město Pec pod Sněžkou
Registrační číslo: CZ.1.13/1.2.00/18.01053
Zahájení projektu: 1. 9. 2011
Ukončení projektu: 31. 3. 2014
Téma projektu: Doprava

Lanová dráha na Sněžku zajišťuje dostupnost, dopravní a servisní obslužnost hory (přístup na vrchol hory, zásobování pitnou vodou, odvoz odpadů a splašků, rychlý přístup pro záchrannou a horskou službu, apod.). Nyní, po téměř 60-ti letech provozu, je její rekonstrukce nezbytně nutná. Lanová dráha byla vybudována jako oběžné dvou úsekové drážní zařízení (Pec pod Sněžkou - Růžová hora - Sněžka). V rámci projektu dojde ke kompletní výměně její technologie, otevřené sedačky budou nahrazeny uzavřenými kabinkami (při zachování stávající přepravní kapacity). Dále projekt počítá s prodloužením spodního úseku trasy lanové dráhy, vybudováním nové spodní stanice, nutnými úpravami mezistanice a horní stanice a řešením souvisejících inženýrských sítí a technické infrastruktury (vodovodní a kanalizační přípojky, apod.). Výstupy projektu budou sloužit široké veřejnosti. Nositelem a realizátorem projektu je město Pec pod Sněžkou.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 215 381 144,20
Veřejné zdroje ČR: 63 515 389,00
 
Celková částka: 278 896 533,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena