Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov

Programové období: 2007-2013
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: 11 ROP NUTS II Jihovýchod
Příjemce: Vysočina
Registrační číslo: CZ.1.11/3.4.00/01.00070
Zahájení projektu: 1. 6. 2008
Ukončení projektu: 10. 2. 2011
Téma projektu: Modernizace veřejné správy

Obsahem předkládaného projektu jsou stavební úpravy, přístavba a nástavba hlavní lůžkové budovy Nemocnice Pelhřimov. Rekonstrukce budovy je nutná a to z důvodu špatného technického a provozně-hygienického stavu hlavní lůžkové budovy. Díky rekonstrukci a novému vnitřnímu vybavení se zlepší zázemí jak pro pacienty, tak pro personál. V rámci projektu bude budova vybavena novou moderní lékařskou technologií, která výrazně přispěje ke zlepšení kvality poskytované zdravotní péče a bude mít pozitivní dopad na práci zdravotního personálu.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 129 997 436,57
Veřejné zdroje ČR: 223 672 059,00
 
Celková částka: 353 669 496,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena