Archeologický park Pavlov

Programové období: 2007-2013
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 11 ROP NUTS II Jihovýchod
Příjemce: Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace
Registrační číslo: CZ.1.11/2.1.00/28.01402
Zahájení projektu: 22. 8. 2014
Ukončení projektu: 31. 5. 2015
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Předmětem projektu je vybudování Archeologického parku v Pavlově pod Pálavskými vrchy, na pozemku s nálezy sídliště z doby lovců mamutů a jeho následné využití jako turistické, kulturní i vzdělávací atraktivity. Cílem projektu je přitažlivou formou zpřístupnit návštěvníkům, zejména dětem a školní mládeži, výjimečné a dosud v regionu v takové míře neprezentované kulturní bohatství paleolitu. Projektem bude zachována a zpřístupněna národní kulturní památka r. č.103341 a bude vybudována nezbytná doprovodná infrastruktura. Archeologický park Pavlov bude tvořen stavbou muzea s vnitřní expozicí, informačním systémem a příslušnou technickou a dopravní infrastrukturou včetně parkoviště. Upravená ozeleněná plocha parku bude sloužit pro jeho rozvoj a externí aktivity. Zařízení bude uvedeno do provozu v červenci roku 2015. Jeho provoz bude zajišťovat žadatel, Regionální muzeum v Mikulově.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 62 707 868,00
Veřejné zdroje ČR: 11 326 527,00
 
Celková částka: 74 034 395,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena