Obecní dům Opava

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 10 ROP NUTS II Moravskoslezsko
Příjemce: Statutární město Opava
Registrační číslo: CZ.1.10/3.1.00/02.00446
Zahájení projektu: 5. 1. 2009
Ukončení projektu: 10. 12. 2009
Téma projektu: Regionální rozvoj

Předmětem projektu je přestavba původního bankovního domu (nemovitá kulturní památka) na společenský objekt města Opavy, určený pro konání různých kulturních a společenských akcí a prezentaci historie města Opavy široké veřejnosti. Projekt je potřebný jednak z hlediska dalšího možného využití chátrajícího brownfieldu, jednak z hlediska vybudování kulturního a společenského zázemí města Opavy a rozšíření stávající nabídky města v oblasti společenských a kulturních prostor. Ve městě Opava jednoznačně chybí stálá expozice muzejního charakteru, která by atraktivní formou prezentovala historii i současnost tohoto historického města. Podobná je situace také v případě aktivit nekomerčního (artového) typu. Podobný kulturně-společenský multifunkční objekt se ve městě ani jeho okolí nenachází a z výše uvedeného je zřejmé, že pro zachování kulturního povědomí a jeho rozvoj a pro podporu společenského života, se projekt rekonstrukce obecního domu jeví jako nenahraditelný a potřebný.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 64 334 458,13
Veřejné zdroje ČR: 11 353 138,00
 
Celková částka: 75 687 596,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena