Výstavba integrovaného výjezdového centra v Třinci

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 10 ROP NUTS II Moravskoslezsko
Příjemce: Moravskoslezský kraj
Registrační číslo: CZ.1.10/1.4.00/03.01713
Zahájení projektu: 30. 8. 2014
Ukončení projektu: 31. 5. 2016
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Předmětem projektu je výstavba nového integrovaného výjezdového centra v Třinci (dále jen IVC), které zabezpečí umístění jednotného pracoviště a prostor pro jednotku požární ochrany kategorie JPO I - stanice typu P4 Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, služebnu Městské policie města Třinec, služebnu Obvodního oddělení Policie České republiky Třinec vč. technologických, servisních a provozních prostor, sociálního zázemí a prostor pro všechna uvedená pracoviště. Vybudování Integrovaného výjezdového centra Třinec přispěje ke zvýšení bezpečnosti občanů na území města Třince včetně navazujících vnitrostátních i příhraničních oblastí. Vlivem realizace projektu dojde ke zkrácení dojezdových časů, vzhledem k mnohem lepšímu napojení na hlavní tahy místních komunikací. Stejně tak integrovaný přístup a především jednotný výjezd zapojených složek IZS umožní zkrácení dojezdových časů a tím pádem dojde k prodloužení dojezdové vzdálenosti.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 187 301 199,00
Veřejné zdroje ČR: 33 053 152,00
 
Celková částka: 220 354 351,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena