Dálnice D1,stavba 0135 Kroměříž východ - Říkovice a Rychlostní silnice R55,stavba 5503 Skalka-Hulín

Programové období: 2007-2013
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: FS
Příjemce: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Registrační číslo: CZ.1.01/2.1.00/08.0073
Zahájení projektu: 1. 4. 2008
Ukončení projektu: 30. 11. 2012
Téma projektu: Doprava

Stavba 0135 dálnice D1 Kroměříž východ - Říkovice je řešena v úseku od křižovatky MÚK Kroměříž - východ (km 64,000) po km 75,300 (provizorní napojení na I/55 před Horními Moštěnicemi). Celková délka řešeného úseku dálnice D1 je 11,660 km. Dálnice jenavržena v kategorii D 26,5/120, úsek pod křižovatkou MUK Hulín pak jako D 24,5/120. Na trase jsou tři mimoúrovňové křižovatky MUK Hulín západ, MUK Hulín a MUK Hulín východ. Součástí stavby je 21 mostů (10 na hlavní trase, 8 přes hlavní trasu a 3 ostatní) v celkové délce 1 182 m. Dálnice navazuje na již existující resp. rozestavěné úseky dálnice D1 v úseku Vyškov - Kroměříž (stavby 0133 a 0134), směrem na sever potom na připravované stavby 0136 a 0137, které doplní po dokončení dálnici D1 na souvislý dálniční tah Praha - Brno - Ostrava - hranice ČR/Polsko. Stavba 5503 rychlostní silnice R55 v úseku Skalka - Hulín spojuje dálnici D1 z prostoru Hulína s již existujícím úsekem R55 u Otrokovic. Rychlostní silnice je naržena v kategorii R24,5/120 v délce 10,8 km. Součástí stavby je 11 mostů (7 na hlavní trase a 4 přes hlavní trasu) v celkové délce 430 m a dvě odpočívky. Výhledově potom dojde k připojování dalších staveb rychlostní silnice R55 jižním směrem k Břeclavi, kde se R55 napojí nadálnici D2 Brno - Břeclav - hranice ČR/SR - Bratislava.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 743 322 660,00
Veřejné zdroje ČR: 4 059 242 043,00
 
Celková částka: 9 802 564 703,00

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena