Řízení rizik

Anglicky:
Synonyma:

Řízení rizik je proces identifikace, měření nebo vyhodnocování rizik, sledování a případné přijímání opatření, která vedou k omezení podstupovaných rizik.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena