Konečný příjemce

Anglicky:
Synonyma:

Konečný příjemce je v případě finančních nástrojů subjekt, kterému jsou na základě smlouvy poskytnuty prostředky nebo mu je poskytnuta záruka z finančního nástroje.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena